AVÍS LEGAL

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), FERRETERIA FURRIOLS S.A. informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FERRETERIA FURRIOLS S.A., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, FERRETERIA FURRIOLS S.A. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: ferreteria@furriols.com.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a FERRETERIA FURRIOLS S.A., aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a FERRETERIA FURRIOLS S.A. qualsevol variació i que FERRETERIA FURRIOLS S.A. té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat 

FERRETERIA FURRIOLS S.A.  no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FERRETERIA FURRIOLS S.A. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FERRETERIA FURRIOLS S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

FERRETERIA FURRIOLS S.A. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.